Kurum Logosu
RESMİ KURUMLAR

EĞİTİM BİRİMİ

ataturk
Efendiler, Cezaevleri sorunu çok önemlidir. 
Kişisel özgürlüğü kaldırılan vatan evladının yararlı bir eleman olarak yetiştirilmesi gerekmektedir.

       Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün genelge ve emirleri doğrultusunda, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokole göre, ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda çağdaş infaz anlayışına uygun olarak; boş zamanlarını eğitim, öğretim ve kültürel faaliyetlerle değerlendirilmelerini sağlamak, böylece onları topluma kabul edilir düşünce ve davranışları benimsemelerine, kendilerini topluma yararlı insanlar olarak yetiştirmelerine, iyi vatandaş olmaları için bilgi, beceri ve davranışlarını bu yönde geliştirmelerine rehberlik etmektir.
       Kurumumuz Eğitim Birimi Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 27.07.2007 tarihli 46/1 sayılı genelgeleri doğrultusunda eğitim-öğretim faaliyetlerini, iş ve meslek eğitimi faaliyetlerini, sosyal ve kültürel faaliyetlerini ve kütüphane çalışmalarını yürütmektedir.
Hükümlülerin maddi ve manevi kalkınmaları ile ilgili ıslah tedbirlerinin başında gelen eğitim ve öğretim faaliyetleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak Kurumumuzun kontrol ve denetimi altında yürütülmektedir.
       Eğitime yönelik çalışmalardan beklenen; hükümlü ve tutukluların doğru davranış, tutum ve alışkanlıkları benimseyerek, yeniden suç işlemelerini önleyecek ahlâkî değerler kazanmalarını sağlamak, kurum hayatını normal hayata yakınlaştırarak, bu kişilerin salıverilmelerinden sonra topluma uyumlarını kolaylaştırmak ve dış olaylara, tahriklere karşı sabırlı, dayanıklı ve soğukkanlı hâle getirmektir.
Bütün hükümlü ve tutukluların, meslekî eğitim, yaratıcı ve kültürel faaliyetler, bedensel eğitim, spor, sosyal eğitim ve kütüphane tesislerini ihtiva edecek şekilde tasarlanmış bir eğitime sahip olması sağlanmaktadır.
Hükümlü ve tutukluların, eğitimin bütün yönlerine aktif olarak katılmasını teşvik etmek için her türlü çaba gösterilmektedir.
       Hükümlü ve tutuklular kütüphaneye her hafta düzenli olarak gelip, kurumda bulunan 7662 kitaptan her biri 3 adet kitap alabilmekte ve bu kitapları 2 hafta okuma süresi sonunda değiştirebilerek yararlanmaktadırlar.
Hükümlü ve tutukluların beden eğitimi çalışmaları yapmaları ve spor faaliyetlerine katılmaları teşvik edilmekte olup isteyen kurum açık ve kapalı spor salonlarından belirli plan çerçevesinde yararlanmaktadır.
Yaratıcı ve kültürel faaliyetlere önemli bir rol verilmektedir. Bu faaliyetler çerçevesinde bilgi yarışması, konferans, münazara, satranç turnuvaları düzenlenmektedir.  
       Eğitim faaliyetlerinde, kurum dışından da destek alınmakta olup bu kurumlar başlıca Türkiye İş Kurumu, Halk Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Üniversiteler, İl Halk Kütüphanesi ve Çeşitli sivil toplum örgütlerinden yardım ve destek alınmaktadır.
       Hükümlü ve tutukluların salıverilme  sonrasında da eğitimlerine devam etmeleri için Eğitim Birimince rehberlik yapılmaktadır.
       Hükümlü ve tutukluların uygun eğitim almalarını, topluma geri dönmesini sağlamak için kurumumuzda 1 Öğretmen, 1 Eğitim Birimi Memuru, 2 Vaiz ve kütüphanede görevli 2 Memur  daimi olarak hizmet vermektedir. Eğitim ve öğretim çalışmaları 3 derslik, iki hobi atölyesi ve 6 iş atölyesinde yürütülmektedir. Ayrıca ihtiyaç duyuldukça kurumun bütün personeli eğitim ve iyileştirme faaliyetlerinde yardımcı olmaktadır. Bu faaliyetlerin yapılması için gerekli mali kaynak, alet, donanım ve öğretici  personel temin edilmekte olup  eğitim ve iyileştirme faaliyetleri aksaksız olarak sürdürülmektedir.
       Kurumumuz eğitim-öğretim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri ana başlıklar altında şöyle sıralayabiliriz:

 1. Eğitim-Öğretim Durumlarının Tespit edilmesi.
 2. Birinci ve İkinci Kademe Okuma - Yazma Kursları
  a. Kademe Okuma ve Yazma Kursları
  b. Kademe Okuma ve Yazma Kursları
 3. Açık İlköğretim Okuluna başvuru ve sınavlara katılım.
 4. Açık Öğretim Lisesine başvuru ve sınavlara katılım.
 5. Yüksek Öğretim Kurumlarına başvuru ve sınavlara katılım.
 6. Yüksek Öğretim
  a ) Örgün Eğitim
  b ) Açık Öğretim Fakültesi
 7. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
 8. İş ve Meslek Eğitim Kursları düzenlemek, sertifikalarını dağıtmak.
 9. Kütüphane Çalışmaları
 10. Sosyal, Kültürel ve Sportif Çalışmalar.
  a) Konferans ve Seminerler
  b) Sportif Çalışmalar
  c) Diğer Sosyal ve Kültürel Çalışmalar

Ana başlıkları altında sayacağımız görevleri yerine getirir.

 

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Test Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←