Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  BELGELERİMİZ

  BELGERİMİZ

  22000

  ISO 22000 nedir?

  1 Eylül 2005 te yayınlanan ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi; dünya çapında güvenli gıda üretim zinciri oluşturmak amacıyla oluşturulmuş uluslar arası bir standarttır. Tedarikçiler, kullanıcılar, yasal otoriteler, tüketiciler ve tüm ilgili birimler arasında iletişimi ve bu sayede güvenli gıdanın her basamakta izlenebilirliğini sağlamayı esas almaktadır. Bu Standard, gıda zinciri boyunca son tüketime kadar gıda güvenliğini sağlamak için takip eden genellikle anahtar öğeler olarak kabul edilen öğeleri birleştiren gıda güvenliği yönetim sistemi için ihtiyaçları tanımlamaktadır. Bu ihtiyaçlar; - İnteraktif iletişim - Sistem yönetimi - Ön gereksinim Programları

  9001

  ISO 9001:2008 Nedir?

  ISO 9001 standardı, her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır. 2008 rakamı, bu revizyonun 2009 yılında yapılıp, yayınlandığını gösterir versiyon tarihidir (ISO 9001:2008 versiyonu).

  9001

  OHSAS 18001 Nedir?

  İsyerlerinde sağlık ve güvenlik tüm isleri etkileyen bir konu olduğundan OHSAS 18001 İsçi Sağlığı ve İs Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulanması zorunlu bir hale gelmeye baslamıstır. Kanunlara adaptasyonunun sağlanması ve sirketi koruyan bir sistemin kurulması için OHSAS 18001, kaza, mahkemelik olay ve zaman kaybı riskini azaltabilen bir yönetim sistemidir. OHSAS 18001 İsçi Sağlığı ve İs Güvenliği Yönetim Sistemi; isyerlerinde, isçilere ait yatıp kalkma yerlerinde ve diğer müstemilatında bulunması gereken sağlık sartlarının ve isyerlerinde kullanılan alet, edevat, makinalar ve hammaddeler yüzünden çıkabilecek hastalıklara engel olacak tedbir ve araçların, isyerlerinde is kazalarını önlemek üzere bulundurulması gerekli araçların ve alınacak güvenlik tedbirlerinin neler olacağını kapsar. OHSAS 18001, İs Sağlığı ve İs Güvenliği Yönetim Sistemleri için bir değerlendirme sartnamesidir. Sirketlerin sağlık ve güvenlik yükümlülüklerini etkin bir sekilde yerine getirme ihtiyaçlarına cevap verecek sekilde gelistirilmistir.

  9001ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, her türlü üretim sektöründe, ürünün ilk aşamasından tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda çevresel etkilerin dikkate alınarak üretimin gerçekleştirilmesini sağlayan sistematik bir yaklaşımdır.ISO 14001, bir şirketin çevresel performansının kontrol edilmesi ve geliştirilmesi oluşumunu yani sürecini tanımlayan uluslararası bir standarttı
  Adres

  Karatekeli Cad.No:58 Kırıklar - Buca / İZMİR

  Telefon

  0232 427 1212 - 0232 427 11 94

  FAX : 0232 427 12 11

  E-Posta

  abbizmir.1ntfcikisaretadalet.gov.tr